Sala Beckett

octubre 24, 2016 by in Uncategorized

beckett

Després de 20 anys la Sala Beckett va decidir adaptar tota la seva comunicació en paper a la xarxa. Enlloc de fer un disseny de pantalla adaptat al que hi havia en paper vàrem decidir fer el contrari: crear una imatge de paper i pantalla basada en els valors per defecte dels navegadors.