Pensar amb imatges

pensar_con_imagenes
Quan “llegim” imatges, la ment posa en marxa un procés diferent al de la lectura d’un text. Per extreure el significat d’un missatge escrit, el cervell es recolza en l’examen seqüencial, avança linealment i construeix el sentit del text a partir d’una suma progressiva dels elements que l’integren: lletres, paraules, frases i paràgrafs. Per entendre una imatge, però, el cervell treballa d’una manera molt diferent. Mitjançant una aproximació simultània, sintètica i global, totes les parts del conjunt es perceben i es processen a la vegada, i es destil·la de cop el sentit del missatge gràfic.
Entendre, doncs, com cal articular una imatge per a que el receptor, en la seva visió de conjunt, interpreti allò que volem expressar és fonamental per a qualsevol creador d’imatges. Pensar amb imatges explica com funciona el procés de comprensió de les imatges i revela al lector algunes de les estratègies compositives i estilístiques que poden emprar els dissenyadors gràfics. Aquest llibre parla de recursos tècnics com l’ús del color, l’estructura, la forma o els signes, però també dels jocs de retòrica visual com la metàfora, la ironia o l’eufemisme, i de la importància de l’estil per a la comunicació visual.

Pots comprar-lo aquí, descarregar-te una modtra en castellà aquí o en portuguès aquí.