Impossibles Possibles

octubre 23, 2016 by in Uncategorized

impossibles_possibles

Impossibles possibles és un veritable tour de force. És també un treball de col·laboració entre Arts Gràfiques Orient —una de les millors impremtes— i el nostre estudi.