Quina lletra es llegeix millor?

novembre 11, 2017 by in Tipografia

Consell_08

Malgrat el que molta gent pensa, no hi ha una lletra perfecta ni tampoc es podria fer.

Qualsevol lletra que no tingui formes fora del comú, sense ornaments, que no sigui ni massa fina ni massa gruixuda, és bona per a la lectura. Però per sobre de tot, ha de tenir unes formes a les que estiguem acostumats. Aquesta és la raó per la que en els llibres preferim lletres romanes a altres.

El problema és que no tothom té el mateix model al cap sinó que la lletra ideal canvia segons l’època i el que a cada moment ens hem acostumat. La lletra que va fer Gutenberg per compondre la Bíblia de 42 línies era llegidora per als seus conciutadans de Magúncia. Si aquest llibre s’hagués fet amb Helvetica, una lletra que avui a nosaltres ens sembla molt més clara, ningú de l’època l’hagués entès. És a dir, llegim bé allò que estem acostumats i per tant la llegibilitat no es troba en les formes de la lletra sinó en en els patrons que el lector té assimilats. En conseqüència, les lletres, com més “normals”, més llegidores.

Quan alguns dissenyadors de lletres presenten les seves creacions fan notar les “millores per a la llegibilitat” que han introduït a les formes. I no és que això no pugui ser sigui cert, és que senzillament no ho han posat a prova. Proposen formes que ens semblen raonablement bones però que l’únic que fan per demostrar que funcionen és comparar mostres desenfocades de la seva tipografia amb una altra. En general els estudis de caràcter científic sobre legibilitat quan parlen del reconeixement dels caracters posen èmfasi en la importància de la mida de la lletra, la il·luminació i el contrast. A la forma de la lletra no s’hi posa massa atenció i gairebé sempre es parla de triar models que siguin familiars a l’usuari. Quan recomanen models de lletra per a una bona lectura acaben citant les tipografies més populars i que probablement ells coneixen: Arial, Times, etc. cosa que als dissenyadors no ens agrada sentir. De fet, si els que escollim lletres fossim radicalment honestos amb aquest tema, ens hauríem d’enfrontar amb el dilema de no utilitzar mai més tipografies noves. Nauralment això és una exageració, però està bé que recordem més sovint que allò que millor llegim és allò que estem acostumats a llegir, un principi unversal del disseny.