Impossibles Possibles

setembre 02, 2016 by in Feines

Impossibles possibles és un veritable tour de force. És també un treball de col·laboració entre Arts Gràfiques Orient —una de les millors impremtes— i el nostre estudi.

Impossibles_Possibles