Evita les paraules curtes a final de línia

novembre 09, 2015 by in Tipografia

consell_01-2

Tradicionalment quan es composen textos llargs se sol evitar que en els paràgrafs quedin paraules tallades molt curtes al final de les línies, tal com es fa eliminant les línies vídues i òfenes, per una qüestió estètica. Això ho podem controlar de forma general modificant els paràmetres de separació de sil·labes que actuen sobre aquell paràgraf i indicant que no volem paraules de menys de 2, 3 caràcters (o la quantitat que creiem segons la llengua amb la que teballem) al final i al començament de la línia. El que no podem evitar de forma automàtica són paraules curtes en aquestes zones.

Però en textos més curts i destacats, i especialment en els textos no justificats, també es pot forçar un salt de línia manual si es té el temps i les ganes de fer-ho. No només per estètica sinó perquè en alguns casos pot fer que s’entengui millor el sentit del text.

Per fer passar una paraula a la línia de sota, enlloc de fer manualment un salt de paràgraf convencional amb la tecla de retorn, es pot forçar de manera que la part que text ve després del salt no es converteix en un paràgraf nou. Si no ho fem així, la línia seguent agafarà les caracterítiques pròpies de sagnats, etc. de l’estil del paràgraf i potser això no ens convé. Per a introduir aquest salt forçat es pot fer amb una combinació de teclat (maj. + salt de carro) o bé anant-lo a buscar com a caràcter especial al menú.

Aquesta mena de canvis els marquen els correctors. Però si no n’hi ha cap a prop, està bé que el dissenyador ho sàpiga veure. Sobretot si es tracta de logotips.